Jogi nyilatkozat

1. A weblappal kapcsolatos tudnivalók

 

A szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával ráutaló magatartással Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A weboldal használata kizárólag e feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!
Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit a Reklám Print Kft. a jövőben módosítja, a változtatásokat a weboldal nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja. A Reklám Print Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

 

2. Szerzői jog

 

A weboldal megjelenítésére, működtetésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, adatok, információk, megjelölések a jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek, és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a Reklám Print Kft.-t illeti. A weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a Reklám Print Kft. szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi, és a Reklám Print Kft. külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel.

 

3. Adatvédelmi szabályok

 

Amikor Ön a Reklám Print Kft. internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.
A Reklám Print Kft. bármely a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.
A Reklám Print Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Reklám Print Kft-nek elfogadja, hogy a Reklám Print Kft-nek a jogszabályok keretei között korlátlan jogosultsággal rendelkezik az ilyen információ birtoklására vonatkozóan.
A Reklám Print Kft. a felhasználó által megadott adatokat és információkat, a felhasználó előzetes hozzájárulásával kizárólagosan piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról célokra használhatja fel.
A Reklám Print Kft. a vevői, partnerei és további ügyfelei személyére, adataira, a Reklám Print Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó, valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.
A Reklám Print Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Reklám Print Kft. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Reklám Print Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.
Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton.

 

4. Felelősség a szolgáltatásért

 

A Reklám Print Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában, ennek ellenére sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért. Mindemellett a Reklám Print Kft. fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A www.reklamprint.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját kockázata és felelőssége. A Reklám Print Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
A Reklám Print Kft. nem vállal semmilyen felelősséget azon weblapok tartalmával, az azokon közölt információkkal, adatokkal kapcsolatosan, melyek a Reklám Print Kft. weblapjáról elérhetőek, vagy amelyekről a Reklám Print Kft. weblapja elérhető.
A weboldal felhasználásnak feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a Reklám Print Kft. haladéktalanul megteszi a jogszabálysértés következtében szükséges jogi lépéseket. A Reklám Print Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.